Selim Belortaja

Zëvendësministër

Selim Belortaja

 

 

 

 

 

 

Pozicioni aktual i punës :  Zv/ministër i Punëve të Jashtme, nga Shkurt 2015

2.      Fusha e ekspertizës:

Ekonomist, Doktor në Shkencat Ekonomike. Ekspert në Tregtinë Ndërkombëtare, Investimet e Huaja, Politikat Publike –sidomos Politikat Ekonomike, etj.  Aftësi ekzekutive në drejtimin e agjensive dhe ndërmarrjeve kyçe publike ose jo-qeveritare.

3.      Eksperienca pune:

 • Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Portual Durrës (Tetor 2013 – Shkurt 2015);
 • Zevendësministër i Punëve të Jashtme nga (2009 – 2013);
 • Për 7 vjet (2002-2009) Drejtor Ekzekutiv i Qendrës Shqiptare për Tregtinë Ndërkombëtare, një projekt i mbështetur nga USAID;
 • Këshilltar i Kryeministrit të vendit 1999-2002);
 • Anëtar i dy qeverive të njëpasnjëshme, si Ministër i Tregtisë dhe Industrisë (1993-1994) dhe Sekretar Shteti për Bashkëpunimin Ekonomik me Jashtë (1994-1997), njëkohësisht kryesues i ekipit të parë qeveritar për hapjen e negociatave të Marrveshjes së Stabilizim-Asociimit me BE (1996);
 • Anëtar i Kuvendit të Shqipërisë (1996-1997);
 • Në 1992, pas më shumë se një dekade pune si lektor në Universitetin e Tiranës, zoti Belortaja u emërua Drejtor i së parës Agjensi për Nxitjen e Investimeve të Huaja, njëkohësisht këshilltar i Presidentit të Republikës për këtë sektor;
 • Autor i disa studimeve dhe punëve kërkimore të prezantuara në aktivitete publike, si dhe i një numuri të madh artikujsh e opinionesh mbi politikat tregtare, ekonomike dhe politiko-administrative.

 

4.      Edukimi:

 •  Diplomuar në vitin 1979 si “Ekonomist për Industrinë”;
 •  Krahas punës si mësimdhënës në Universitetin e Tiranës, më 1983 përfundon edhe        kursin 2-vjeçar Pasuniversitar për Tregtinë e Jashtëme - duke marrë diplomën përkatëse;
 •  Më 1992 merr gradën “Kandidat i Shkencave Ekonomike”, konvertuar në gradën “Doktor i  Shkencave     Ekonomike” (1993).
 • Nëntor 1989-Janar 1991: një stazh studimor pranë Universitetit të Passau-t (ish Gjermania Perëndimore). 
 • 1993: një stazh kualifikues 3-mujor në Universitetin e Siegen-it (Gjermani)
 • 2002:  Kurs Intensiv për Politikat Tregtare, në Kennedi School of Government pranë Universitetit të Harvard-it (SHBA)
 • Një kurs 1-javor për Industritë Kreative,  në Britaninë e Madhe, etj.

 

5.      Gjuhet e huaja:

 •     Shqip –gjuha kombëtare;
 •     Anglisht;
 •     Gjermanisht;
 •     Frengjisht (nivel komunikimi);
 •     Italisht  (nivel komunikimi);

 

6.      Kualifikime dhe/ose  pozicione honorifike /pesmarrje në Borde, etj 

 • Doktor në Shkencat Ekonomike. Certifikata ndërkombëtare nga frekuentimi i disa     Kurseve kualifikuese  afatshkurtëra;
 • Kryetar dhe anëtar i disa bordeve e këshillave drejtuese nga sektori qeveritar dhe jo-qeveritar (OSFA, Lëvizja Europiane, Këshilli Konsultativ i Biznesit, ACIT, etj).