Glevin Dervishi

Këshilltar i Ministrit për Median dhe Komunikimin