Etjen Xhafaj

Zv/Ministër

Etjen  Xhafaj

Datëlindja: 6 prill 1982, Vlorë, Shqipëri

Kombësia: shqiptar

E-mail: etjen.xhafaj@gmail.com

Celular: +355 69 40 14477

EKSPERIENCAT E PUNES

 Korrik 2016- Qershor 2017       Drejtor i Kabinetit të Ministrit, Ministria e Financave

Qershor  2015- Qershor 2016    Bashkëpunëtor i Kërkimeve me Qendrën për Zhvillim Ndërkombëtar në Shkollën e Qeverisjes Kenedi të universitetit  të Harvardit (duke studiuar për një MAP).

Shtator 2013- Korrik 2015         Drejtor i Kabinetit të Ministrit, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes

Mars 2006- Tetor 2013              Albanian Daily News

                                                Reporter (Politikë, Ekonomi, Ngjarje aktuale)

Shtator 2005- Shkurt 2008        Korpusi Vullnetar i Shërbimeve Financiare (FSVC)

                                                Zyrtar i Programit

                                               ·  Propozimi i projektit dhe të gjitha fazat e zbatimit të projekteve për asistencë teknike për sektorin financiar shqiptar.

                                               · Menaxhimi i fondit sipas planit katërvjeçar të bursës;

                                               · Pika zyrtare e kontaktit për institucionet shqiptare;

                                              · Bashkëthemelues i Shoqatës Aktuariale Shqiptare të Shqipërisë.

AKTIVITETE TË TJERA

2013        Bashkëshkrimtar i studimit mbi zhvillimin e demokracisë shqiptare gjatë periudhës së tranzicionit, në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Demokracisë dhe përfaqësues nga partitë e krahut të majtë nga Evropa Lindore.

2012        Përkthyesi i të dhënave zyrtare të Zyrës së Jashtme në periudhën 1912-1914, midis krijimit të shtetit shqiptar dhe fillimit të Luftës së Parë Botërore, mbi Shqipërinë dhe çështjet shqiptare. Publikuar nga Prof. Valentina Duka me titullin "Shqipëria dhe shqiptarët në dokumentet zyrtare britanike", "Shqipëria dhe shqiptarët në dokumentet britanike" (tetor 1913 - dhjetor 1913), botuar nga Toena.

2011    Përgatiti dhe publikoi së bashku me Institutin  AGENDA dhe Qendrën Ndërkombëtare Olof Palme, studimin: "Analiza SWOT për zhvillimin e qëndrueshëm të Vlorës".

2009   Përkthyes dhe redaktor i "Tekst Kanonik të Kërkimit në Media" për Institutin Shqiptar të Medias

2005 e më tej   Përkthyes i teksteve, legjislacionit dhe studimeve për një sërë institucionesh publike dhe private, kombëtare dhe të huaja, si OSBE, Banka Botërore, FMN etj. Anëtar i disa grupeve të punës që kanë hartuar dhe përgatitur studime dhe botime mbi politikën, ekonominë , zhvillim, punësim dhe çështje të tjera.

EDUKIMI

2015-2016   Master në Administratën Publike nga Shkolla e Qeverisë Kennedy, Universiteti i Harvardit, Kembrixh, MA, SHBA.

2014   Arsimi Ekzekutiv, "Leading Economic Growth",(program studimi)  në Shkollën e Qeverisë Kennedy, Harvard.

2001-2004      B.A. në Diplomacinë dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare dhe në Ekonomi Ndërkombëtare nga Universiteti Ndërkombëtar Schiller, Paris, Francë

1991-2001 Diplomë e asociuar mbi Marrëdhëniet Ndërkombëtare nga Kolegji i Komunitetit të Filadelfias, Filadelfia, SHBA.

GJUHË TË HUAJA

    Shqip– gjuha amtare.

    Anglisht– Shkëlqyeshëm.

    Italian – Shkëlqyeshëm.

    French – Mesatar

    Spanish – Fillestar.