Mbrojtja e Pakicave Kombetare

Projektligji për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare

 

Ne kuadrin e zbatimit te dispozitave të ligjit 146/2014 “Për njoftimin dhe Konsultimin Publik” Ministria e Punëve të Jashtme publikon për konsultim publik projektligjin “Për  mbrojtjen e pakicave kombëtare në Republikën e Shqipërisë”.  Subjektet e interesuar janë të ftuar të paraqesin komentet dhe sugjerimet e tyre për projektligjin brenda datës 20 janar 2017 në adresën treaties@mfa.gov.al