Çështjet e shtetësisë

Çështjet e shtetësisë

Institucionet

Çështjet e shtetësisë trajtohen nga MPB, Drejtoria e Shtetësisë. Kërkesat për marrjen dhe lënien e shtetësisë shtetasit shqiptarë dhe të huajt mund t’i paraqesin pranë përfaqësive tona jashtë shtetit, por dhe pranë drejtorive rajonale të policisë, në qarkun ku jetojnë në Shqipëri.

Kur kërkesat për marrje dhe lënie të shtetësisë paraqiten në përfaqësi, ato përcillen përmes MPJ për MPB, Drejtorinë e Shtetësisë. Pas trajtimit MPB, Drejtoria e Shtetësisë, ja kalon për vendim përfundimtar Presidencës, Zyrës për Shtetësinë.

Marrja e shtetësisë me natyralizim

Aplikimi për marrjen e shtetësisë me natyralizim bëhet nga të huajt vetëm pranë komisariateve lokale të Policisë së Shtetit. Trajtimi i tyre bëhet më tej nga Drejtoria e Shtetësisë në MPB dhe vendimi përfundimtar merret nga Presidenca, Zyra për Shtetësinë. 

Për më shumë:

  1. 1.Fitimi i shtetësisë me lindje për fëmijën e mitur;
  2. 2.Rifitimi i shtetësisë;
  3. 3.Lënia e shtetësisë;
  4. 4.Njohja e shtetësisë nga origjina; 
  5. 5.Fitimi i shtetësisë nga origjina;
  6. 6.Udhëzimi i përbashkët i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Ministrisë së Rendit Publik për “Për procedurat dhe dokumentacionin për fitimin, rifitimin dhe heqjen dorë nga shtetesia shqiptare";

 

Lejimi i shtetësisë së dytë

Marrja dhe lënia e shtetësisë shqiptare bëhet me Dekret të Presidentit. Ligji shqiptar lejon marrjen e shtetësive të tjera, veç asaj shqiptare. Ligji shqiptar nuk lejon lënien e shtetësisë shqiptare, kur personat kërkues mbeten pa shtetësi. 

Dokumentet bashkengjitur