Koordinatori

Petrit Musa

Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

Tel Zyra: 042232883 ose 042364090 ext 149

email: petrit.musa@mfa.gov.al

Orari pritjes nga e hëna të enjte ora 8:00-16.30, të Premten ora 8:00-14:00

Dëshirojmë të bëjmë me dije se Koordinatori nuk mund të japë informacione konsullore, të cilat do t'i gjeni në:

http://www.punetejashtme.gov.al/al/sherbime/sherbime-konsullore/adresa-kontakti