Koordinatori

Nevila Maçi

Përgjegjës i  Sektorit të Burimeve Njerëzore

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe IT

Ministria e Punëve të Jashtme

Tel Zyra: 042232883

email: nevila.maci@mfa.gov.al

Orari pritjes nga e hena ne te Premte ora 8:00-14:00

 

Dëshirojmë të bëjmë me dije se Koordinatori nuk mund të japë informacione konsullore, të cilat do t'i gjeni në:

http://www.punetejashtme.gov.al/al/sherbime/sherbime-konsullore/adresa-kontakti