Zbatimi i Ligjit Nr.119/2014 "Për të drejtën e informimit" në MPJ