Aplikim për Asistencë për shtetasit shqiptar të humbur

APLIKIM PËR ASISTENCË PËR SHTETASIT SHQIPTAR TË HUMBUR

Përshkrimi

Dhënia e ndihmës për shtetasit shqiptarë që kanë humbur kontaktet me të afërmit e tyre dhe gjenden në situatë të vështirë.

Dokumentacioni i nevojshëm

1) Një dokument identifikimi, pasaportë ose kartë identiteti biometrike

2) Dokument identiteti për shtetasin e humbur, nëse disponohet

3) Dokumente të tjera (që i vijnë në ndihmë çështjes)

Hapat

e procedurës

Aplikohet Online tek sistemi nga qytetari

Qytetari merr përgjigje me email ose telefon

Tarifa e

shërbimit

Falas

Afatet e përgjigjes

Në varësi të rrethanave

 

Shënime

Përfaqësia ndërpret komunikimin me familjarët për t’u interesuar, nëse bëhet e qartë se kjo është në kundërshtim me dëshirën e personit në vështirësi.

APLIKIM

PËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KËTU