Aplikim për Asistencë për shtetasit shqiptar të ndaluar ose të burgosur

APLIKIM PËR ASISTENCË PËR SHTETASIT SHQIPTAR TË NDALUAR OSE TË BURGOSUR

Përshkrimi

Dhënia e ndihmës për shtetasit shqiptarë të ndaluar ose të burgosur dhe ndërmjetësimi me autoritetet e vendit pritës.

Dokumentacioni i nevojshëm

1) Një dokument identifikimi, pasaportë ose kartë identiteti biometrike

2) Dokument identiteti për shtetasin e ndaluar ose të burgosur, nëse disponohet

3) Dokumente të tjera (që i vijnë në ndihmë çështjes)

Hapat

e procedurës

Aplikohet Online tek sistemi nga qytetari

Qytetari merr përgjigje me email ose telefon

Tarifa e

shërbimit

Falas

Afatet e përgjigjes

Në varësi të rrethanave

 

Shënime

Përfaqësia nuk mund të interesohet, nëse shtetasi i ndaluar dhe i burgosur nuk e dëshëron këtë. Përfaqësia ndërpret komunikimin me familjarët për t’u interesuar, nëse vetë shtetasi ka kërkuar ndërprerjen e njoftimeve.

APLIKIM

PËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KËTU