Aplikim për Deklaratë noteriale

APLIKIM PËR DEKLARATË NOTERIALE

Përshkrimi

Lëshimi i deklaratave të ndryshme para konsullit

Redaktimi i deklaratave të kërkuara nga persona të interesuar

Dokumentacioni i nevojshëm

1) Dokument identifikimi, pasaportë ose kartë identiteti biometrike;

2) Dokumente mbështetëse, nëse do të kërkohen, që konfirmojnë rregullshmërinë ligjore të deklaratës së kërkuar;

3) Mandat pagesa

Hapat

e procedurës

1)Aplikimi online

2)Verifikimi online nga konsulli

3)Komunikimi i konsullit tek qytetari për tu paraqitur në Përfaqësi

4) Konsulli përpilon deklaratën në dy kopje origjinale;

5) Nënshkrimi i deklaratës nga konsulli dhe personi i interesuar;

6) Njëra deklaratë i dorëzohet personit të interesuar;

 

Rregullat

Lëshohen lloje të ndryshme deklaratash, p.sh.

Deklartë për njohje fëmije;

Deklaratë për pajisje fëmije me pasaportë;

Deklaratë për udhëtimin e fëmijëve, me njërin nga prindërit apo me të afër të familjes

Deklaratë për të ardhurat (p.sh.studentët);

Deklaratë pensioni etj.

Tarifa e

shërbimit

20 euro ose

Tarifa ekuivalente në monedhën vendase

Afatet e përgjigjes dhe vlefshmëria

-Lëshimi bëhet në momentin që paraqitet i interesuari.

-5 ditë

 

Shënime

  • Në rastet kur konsulli nuk është i bindur për ligjshmërinë e deklaratës së kërkuar, kryhet verifikimi i të dhënave të përmbajtjes së saj përmes Ministrisë së Punëve të Jashtme ose Institucioneve të vendit ku është lëshuar dokumenti;
  • Në vendet që nuk ka Ambasadë apo Konsullatë shqiptare, të interesuarit i drejtohen noterëve vendas;
  • Për t’u njohur nga autoritetet në Shqipëri vërtetimet e noterëve vendas duhet të legalizohen ose apostilohen.

APLIKIM

PËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KËTU