Aplikim për Vërtetime të tjera konsullore

APLIKIM PËR VËRTETIME TE TJERA KONSULLORE (I NDRYSHËM)

Përshkrimi

Lëshimi i Vërtetim Konsullor (i ndryshëm) për kërkesa të ndryshme të qytetarëve shqiptarë, për përdorim jashtë vendit

Dokumentacioni i nevojshëm

1) Dokument identifikimi, pasaportë ose kartë identiteti biometrike;

2) Dokumente të tjera mbështetëse me të cilat të justifikojë mjaftueshëm nevojën për lëshimin e vërtetimit;

3) Mandat pagesa

Hapat e procedurës

1)Aplikimi online

2)Verifikimi online nga konsulli

3) Komunikimi i konsullit tek qytetari për përcjelljen me postë të dokumentit

Llojet e vërtetimeve

Vërtetim pensioni

Vërtetim për mbiemrin para martesës

Vërtetim që janë të martuar

Vërtetim që është beqar

Vërtetim që është i ndarë

Vërtetim për datën e divorcit

Vërtetim që lejohet dy shtetësia për shtetasit shqiptar sipas ligjit shqiptar për shtetësinë

Vertetim qe jane motër e vëlla

Vërtetim që është e bija

Vërtetim që është i biri

Etj.....

Tarifa e

shërbimit

30 euro ose

Tarifa ekuivalente në monedhën vendase

Afatet e përgjigjes dhe vlefshmëria

-6 muaj afati i vlefshmërisë

-afati 5 ditë

 

Shënime

 

APLIKIM

PËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KËTU