Njoftime

Thirrje për nominim

UNESCO-HAMDAM PRIZE 2017-2018

Njoftim për Aplikim

UNESCO GUILLERMO CANO WORLD PRESS FREEDOM PRIZE 2018

Njoftim për Aplikim

THIRRJE PËR TRE VENDE VAKANTE PËR MANDAT-MBAJTËSIT E PROCEDURAVE SPECIALE

Njoftim për Aplikim

UNESCO CENTER LOUIS FRANÇOIS - 2018 INTERNATIONAL COMPETITIONS

Njoftim për Aplikim

Nëpunës i Antenës në Sekretariatin e Përbashkët të Programit INTERREG IPA CBC Greqi-Shqipëri 2014-2020

Thirrje për aplikime në Programin e Pjesëmarrjes për periudhën 2018-2019 UNESCO

Thirrje për aplikime në Programin e Pjesëmarrjes  për periudhën 2018-2019 UNESCO