Njoftime

Thirrje për nominime

UNESCO/Jikji Memory of the World Prize

Thirrje për aplikime

Thirrje për aplikime për çmimin CEI nga INICIATIVA QENDRORE EUROPIANE, për shkrimtarët rezidentë për vitin 2018.

Thirrje për aplikim program praktikë

Shpallet programi i praktikës në përfaqësitë diplomatike dhe konsullore të Republikës së Shqipërisë (RSH) në botë.

 

Njoftim për aplikim

Njoftimi në lidhje me aplikimin për pozicionin e  Shefit të Misionit të OSBE-së në Moldavi

Thirrja e dytë për Projekt Propozime

Shpallet Thirrja e dytë për Projekt Propozime – Programi i Bashkëpunimit Transnacional INTERREG “ADRION 2014-2020”

Njoftim për aplikim

1 (një) pozicion vakant në kuadër të Programit të financuar nga BE, INTERREG IPA II CBC Itali-Shqipëri-Mali i Zi 2014-2020

Njoftim për aplikim

Iniciativa e kërkimit shkencor për ekspertë të arteve marciale nga qendra ndërkombëtare e arteve marciale për zhvillimin dhe angazhimin e të rinjve 2018

Thirrje për aplikim projekti

UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education

Njoftim për aplikim

Njoftim në lidhje me aplikimin për pozicionin e  Shefit të Zyrës së OSBE-së në Tuzla 

Bosnje-Hercegovinë