The Cabinet

Pirro Vengu

HEAD OF CABINET

Glevin Dervishi

Këshilltar i Ministrit për Median dhe Komunikimin

Enzo Shijaku

Këshilltar i Ministrit

Borana Shala

Këshilltare e Ministrit

Kleina Kasanai

Këshilltare e Ministrit

Erinda Toska

Keshilltare e Ministrit dhe Koordinatore e Qendres se Ekselences