Honorary consuls of the Republic of Albania abroadLista e plotë e Konsujve të nderit të RSH jashtë vendit