Kabineti i Ministrit

Këshilltarët e Ministrit

 

MAKLEN MISHA Drejtor Kabineti
maklen.misha@mfa.gov.al

 

ALBANA AGASTRA Këshilltare
albana.agastra@mfa.gov.al

 

REDI SHTINO Këshilltar
redi.shtino@mfa.gov.al

 

ANIS LAMLLARI Këshilltare
anis.lamllari@mfa.gov.al

 

IDIT DAKA Këshilltare
idit.daka@mfa.gov.al