VENDOSJE E MARRËDHËNIEVE DIPLOMATIKE ME SHTETET DHE ORGANIZATAT NDËRKOMBËTARE